fbpx

Overview of required documents:

 • ID card or passport
 • To be registered and have a printed Cyprus Flight Pass
 • Confirmation of vaccination
 • Test certificate (for entry to the northern part of the island)
 • Arrival form for your own country (if required)

The current rules are listed on the official Cyprus Flight Pass website.

Benötigte Dokumente:

 • Staatsbürgerausweis oder Reisepass
 • Registrierung und ausgedruckter Zypern-Flugpass
 • Impfpass Testbescheinigung (für die Einreise in den nördlichen Teil der Insel)
 • Einreiseformular für das eigene Land (falls erforderlich)

Die aktuellen Regeln sind auf der offiziellen Website von Cyprus Flight Pass zu finden.

CyprusFlightPass nemá českou verzi, použijte anglickou.

V případě problémů s porozuměním nebo vyplněním nás kontaktujte.

Přehled potřebných dokumentů:

 • Občanský průkaz nebo pas
 • Být zaregistrovaný a mít vytištěný Cyprus Flight Pass
 • Potvrzení o očkování
 • Potvrzení o testu (pro vstup na severní část ostrova)
 • Příjezdový formulář do vlastní země (pokud ho vyžaduje)

Aktuální pravidla jsou uvedena na oficiální stránce Cyprus Flight Pass.