Mešita Selimiye

Katedrála je jedním z nejpůsobivějších gotických děl architektury na severním Kypru. Byla založena v roce 1209 a byla stavěna až do roku 1326. V katedrále sv. Sofie byli korunováni králové Kypru. V osmanském období byla katedrála přeměněna na mešitu, aby symbolizovala sílu muslimské víry. Kromě některých náhrobků byly všechny křesťanské rysy odstraněny.

Büyük Han

„Velký hostinec“, který sloužil k přenocování cestujících. Budovy jsou soustředěny kolem rozlehlého dvora a dnes tam sídlí galerie, obchůdky a kavárničky. Místo jak vystřižené z pohádky Tři veteráni. Jestli vás to táhne za nákupy, můžete prozkoumat i místní tržiště.

Ulice Ledras

Ulice s obchůdky a restauracemi.

Kyperské muzeum

V muzeu jsou artefakty objevené během četných vykopávek na ostrově. Muzeum je domovem nejrozsáhlejší sbírky kyperských starožitností na světě a nachází se na muzejní ulici v centru Nikósie. Její historie jde ruku v ruce s vývojem moderní archeologie (a katedry starověku) na Kypru. Zajímavostí je, že vystaveny jsou pouze artefakty objevené na ostrově.

Brána Famagusta

Brány byly postaveny v roce 1567 Benátčany jako součást nových městských hradeb a rekonstruovány v roce 1821

Brána Kyrenia

Bránu postavili Benátčané v roce 1567 jako součást nových městských hradeb. V roce 1821 byla obnovena a přidána rozhledna.

Nyní je brána využívána městem jako turistická informační kancelář.

Mapa města

Zmiňovaná místa jsou označena žlutě