Hrad Kantara

Výhled na pobřeží ostrova z hradu

Hrad Kantara je nejníže položený ze tří velkých křižáckých hradů v pohoří Kyrenia a také je nejsnadnější se k němu dostat. Kantara je umístěna na kopci odkud střeží poloostrov Karpas. Kantara byla vystavěna na počátku křižáckého období na Kypru. Hrad byl definitivně opuštěn roku 1525 pro svou zastaralost. Zříceniny, které zde můžete vidět dnes, pocházejí z 13. století. Dochovaly se věže, hradby a předmostní opevnění.

Antické město Salamis

Antický Salamis je ideálním místem pro všechny, kteří milují historii a starobylá města. Město, jež je často popisováno také jako kyperské Pompeje, bylo podle legendy založeno hrdinou Trojských válek Teucerem, synem Telamóna, který se po boji nemohl vrátit domů, neboť se mu nepodařilo pomstít svého bratra Aiáse. 

Od roku 1952 je Salamis chráněnou kulturní památkou, kde stále probíhají vykopávky, neboť se věří, že je jeho velká část ukryta pod zemí.

Středisko Famagusta

Středisko Famagusta leží na východním pobřeží Severního Kypru a má bohatou historickou minulost. Ve starém přístavu se nachází významná pevnost zvaná Othellova věž. Původní gotická křesťanská katedrála sv. Mikuláše pocházející ze 14. století byla po dobytí Kypru Osmanskými turky roku 1571  přestavěna na mešitu Laly Mustafa Pashi. Mezi další památky patří například Famaguststké hradby či klášter Sv. Barnabáš.

Famagusta: vždy byla jedno z nejbohatších kyperských měst

Ve městě dnes žije cca 35 000 obyvatel a je nejen významným turistickým střediskem, ale i přístavem.

Famagusta byla vždy jedním z nejbohatších kyperských měst, o němž již ve středověku kolovala řada nejrůznějších bájí a příběhů. Říkalo se, že v době svého největšího rozkvětu byla Famagusta půvabnější než kdejaké z mnohých evropských měst.

Othellova věž

Othellova věž je pevnost nacházející se ve starém přístavu, která svůj název získala díky proslulému spisovateli Williamu Shakespearovi, který sem zasadil děj své tragédie s názvem Othello.

Ve skutečnosti se však jedná o benátskou pevnost v minulosti chránící město. Můžete vystoupat až na vrchol, odkud se vám naskytne nádherný výhled na město, jeho okolí i přilehlý přístav.

Mešita Lala Mustafa Pashi

Původní římskokatolický chrám je dnes největší středověkou stavbou ve Famagustě a zároveň nejkrásnější ukázkou gotické architektury na Kypru. 

Není divu, když na její stavbu dohlíželi přední francouzští architekti, kteří katedrále vnukli typické evropské prvky, a tak svým vzhledem připomíná některý z francouzských gotických chrámů. Její majestátní západní průčelí bylo vytvořeno podle vzoru katedrály Notre-Dame ve francouzské Remeši. Díky této podobě se jí také přezdívá kyperský Remeš.

Nejkrásnější ukázka gotické architektury na Kypru

Famaguststké hradby

K největším lákadlům letoviska Famagusta patří místní hradby, které se řadí mezi jedno z nejzachovalejších opevnění v jihovýchodní Evropě.

Díky své síle zvládly vojsku Osmanských Turků odolávat celých 10 měsíců. Ani ty však neubránily město před jeho obsazením. Vojsku po několikaměsíčním boji přece jen došly síly a nezbylo jim než kapitulovat.

Klášter sv. Barnabáše

Klášter sv. Barnabáše byl založen v místě, kde se nalézal hrob apoštola Barnabáše, který byl za své kázání ukamenován. Kostel postavený nad Barnabášovým hrobem byl v 7. století zničen arabskými nájezdníky a pak přestavěn. Zdi kostela jsou bohatě zdobeny malbami představujícími historii nalezení těla sv. Barnabáše i další výjevy z jeho života. Apoštol Barnabáš se narodil v nedaleké Salamině, později kázal spolu s apoštolem Pavlem na Kypru i v Malé Asii. Dnes je klášter jednou z nejvýznamnějších památek Famagusty.